Tag Archives: apoteket.se

Hur företag kan effektivisera sina affärer

18 Nov

Uppdaterat bilden – Avdelningar – Efter

Jag har tidigare haft möjlighet att strukturera upp en avdelning med hjälp av att implementera en ny projektmodell samt arbets- och utvecklingsprocesser.

En av de första åtgärderna jag gjorde var att starta ett råd som skulle vara sammanlänkande mellan avdelningarna och beslutande angående all utveckling i företaget. Där satt representanter från alla affärsområdena och genom detta råd var alla uppdaterade om vad som hände i verksamheten samt tog beslut grundat i ett affärsfokus.
Läs mer

Annonser