Tag Archives: teknikutveckling

Trial and error

23 Nov

När jag pratar om trial and error – försök och misstag – så pratar jag om att man inte ska vara rädd att misslyckas. Den amerikanske psykologen Edward Thorndyke förklarar detta: Vid inlärningsförloppet elimineras undan för undan felaktiga eller ineffektiva beteenden därför att de inte leder till framgång.
Läs mer

Annonser